Vedení hlasů

Popis: D:\binary\images\m_plyopt.jpg


Přísný harmonický spoj

Klasický přísný harmonický spoj musí vyhovovat následujícím pravidlům:

Tato pravidla byla a jsou respektována také v jiných stylech, převážně ve středních hlasech polyfonie.

Optimální napojení

Optimální napojení je takové vedení hlasů, v kterém celková hodnota vazebného impulzu v jednotlivých lineárních hlasových vazbách je maximální:
max imp(h(i,j))

Tato úloha je podobná minimalizaci rozměrů intervalů v matici spojení:
min |h(i,j)|


Např. matice harmonického spoje [e,g,c]->[g,h,d]:

Intervaly:          Absolutní hodnoty:
  e  g  c |         e  g  c |
 ------------+---       ------------+---
  -2 -5 +2 | d        2  5  2 | d
  -5 +4 -1 | h        5  4  1 | h
  +3  0 -5 | g        3  0  5 | g

Existují tato možná spojení: (Vzpomínáte si na kombinatorický problém umístění dam na šachovnici?)

 a/ * . . b/ . . * c/ * . . d/ . . * e/ . * . f/ . * .
   . * .   . * .   . . *  * . .   . . *   * . .
   . . *   * . .   . * .  . * .   * . .   . . *

Součet hodnot odpovídajících značkám (*):

a

b

c

d

e

f

11

9

3

7

9

15


Minimální hodnoty nabývá součet ve variantě c/:

    e -> d
    c -> h
    g -> g

Jiný příklad; spoj [c,f,a]->[d,g,h]:

  c  f  a |
 ------------+--
  1  6  2 | h
  5  2  2 | g
  2  3  5 | d

Součet hodnot odpovídajících značkám (*):

a

b

c

d

e

f

8

6

6

10

10

16


Minimální hodnoty nabývá součet ve variantě b/ a c/.

Pro přesnější výsledek potřebujeme matici hodnot impulzu:

  c  f  a |
 ------------+--
  12  0  3 | h
  0  3  3 | g
  3  1  0 | d

Součet hodnot impulzu odpovídajících značkám (*):

a

b

c

d

e

f

15

9

16

4

6

0

Maximální hodnoty nabývá součet ve variantě c/.

    c -> h
    a -> g
    f -> d

Tento spoj je "správný" (s ohledem na klasická pravidla):

    c -> h
    a -> g
    f -> d
   -----------
    f -> g

Jiné příklady:

·         
·            g# -> g -> g
·            f -> d -> e
·            c# -> h -> c
·         
·               g
·            f  -> e
·            c# -> d
·            a# -> c

Hudební teorie